PERFORMATIVITA

NARATIVITA

DESKRIPTIVITA 

Datum: 25. – 26. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická ZČU v Plzni 
Sedláčkova 15 (SP319) a 19 (RJ209), 306 14 Plzeň 📌

konference

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností Akademie věd ČR a Slovenská asociácia pre estetiku zvou na mezinárodní konferenci.

Konference se bude věnovat zkoumání charakteru a vztahu tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich významu v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí. Na jedné straně se konference bude zabývat kontaktem těchto dimenzí, jejich až samozřejmě přijímaným propojením v uměleckých výtvorech nebo v jiných esteticky působících výtvorech či fenoménech, ale také přenosy těchto dimenzí mezi uměleckými výtvory různých disciplín, případně mezi estetickými fenomény různých typů. Na straně druhé se konference bude věnovat důrazům na jejich oddělenost v umělecké tvorbě i teoretické reflexi. Tyto kontakty a důrazy mohou být zkoumány například v kontextu úvah o takzvaném performativním obratu v umění, teorii umění a filozofii, v souvislosti s průzkumem naratologických postupů, nebo s ohledem na význam a typologizaci postupů deskripce. 

Program:

24. 10. 2023: Vernisáž grafik ak. mal. Miloše Ševčíka sr. v Galerii Evropského domu SVK PK, neveřejná akce (výstava bude po celý měsíc říjen 2023 otevřená pro veřejnost zdarma)

25. 10. 2023 : První konferenční den
26. 10. 2023 : Druhý konferenční den
27. 10. 2023 : Prohlídka Loosových interiérů
(pro zájemce konference)

Keynote

doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM Koubová PhD., PhD. 

produkce

Lenka Ambrožová
Daniela Blahutková 
Naděžda Hlaváčková
Martina Kastnerová
Jana Rondevaldová
Miloš Ševčík

Kontakt

Naďa Hlaváčková
tel: + 420 777 010 501
nadezdah@kfi.zcu.cz
Katedra filozofie, FF Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, Česká republika

Social event

👉  Vernisáž a výstava obrazů Miloše Ševčíka sr. v Galerii Evropského domu SVK PK

👉  Exkurze (možnost výběru ze dvou prohlídkových tras)
a) Adolf Loos: Semlerova rezidence
b) Adolf Loos: Byty na Klatovské 

socky

Facebook Katedry filozofie FF ZČU
Instagram Katedry filozofie FF ZČU

Účastníci konference budou vyzváni k tomu, aby své příspěvky odeslali k recenznímu řízení v Časopisu pro kulturní dějiny Kuděj. Z konferenčních příspěvků, které projdou recenzním řízením, bude sestaveno mimořádné číslo tohoto časopisu.

Grafika konference Performativita, narativita, deskriptivita_2023

Navrh bez nazvu 1
Home page

RETRO social event – Loosovy interiéry

klatovska 12 details scaled
Vystrizek 1
Skip to content